מדגם של מחפשי עבודה נשאלו בסקר של Alljobs , "האם במעמד ראיון העבודה נשאלת מה גילך?"
להלן התוצאות:

111

כלכליסט מצטט את עו"ד שטיין שאומרת : "בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ובהתאם לפסיקה, אפליה מחמת גיל היא אסורה במישרין או בעקיפין. שאלות שנועדו לברר את גיל המרואיין, גם אם הן עקיפות, הן אסורות מכיוון שהן עשויות להיחשב כמפלות. אם תוגש תביעה בעילה של אפליה אסורה ע"י מועמד לעבודה שנשאל בראיון שאלות מסוג זה, על המעביד יהיה הנטל להוכיח שהוא אינו מפלה”. כפי שאנחנו רואים, למרות האמור לעיל, מעסיקים ממשיכים לשאול מועמדים לעבודה לגילם.

ומכאן, מה נכון לעשות באם תשאלו שאלה כזו?
ניתן לומר למראיין שהוא שואל שאלה שאיננה חוקית, אך כנראה שתשובה כזו לא תשפר את סיכוייך להתקבל לעבודה. בכדי להחליט על תשובה "פרודוקטיבית" יותר, צריך לחשוב על משמעות השאלה עבור המראיין ואז להתייחס לנושא שעומד מאחוריה. ניתן להניח שהמראיין מודאג מגילך כמרואיין מכמה סיבות. יתכן שלדעתו יהיו לך ציפיות שכר גבוהות מדי, אולי תתקשה לדווח למנהל צעיר ממך, ואולי יש לך יותר מדי ניסיון (אובר קווליפייד) ולכן התפקיד  יהיה "קטן עליך" ותשתעמם. יתכן גם שהמראיין שפוגש מועמד מבוגר חושש מחוסר פתיחות לשינויים.

מדוע חוששים להעסיק בני 50+?
שאלה נוספת מהסקר של Alljobs שאלה מחפשי עבודה מדוע לדעתם חלק מהמעסיקים חוששים להעסיק בני 50+ , ומשיבים בגילאי 26-40 נתנו את התשובות הבאות:

22222

מהתוצאות האלה ניתן להסיק, שאם נשאלתם ע"י המראיין, ישירות או בעקיפין לגילכם, והוא או היא בני 26-40, כנראה שהם חוששים שכמועמד מבוגר יותר תתקשה להתמודד עם שינויים ובמידה פחותה יותר כנראה שתצפה לשכר גבוה מידי או תשתעמם בשל  "יותר מדי ניסיון".

לכן, למרות שהשאלה לגבי גיל אינה חוקית, באם אתם בגיל מבוגר יחסית לגיל המראיין חשוב במסגרת ראיון העבודה להתייחס ישירות לחששות אלו תוך כדי תיאור הניסיון התעסוקתי שלכם וההישגים אליהם הגעתם בכל תפקיד. למשל:

"אני אדם שאוהב שינויים והתמודדויות עם דברים חדשים, כפי שאתה רואה מקורות החיים שלי עבדתי בתפקידים שונים, ובכל תפקיד ניתחתי את מה שנעשה היום לעומת מה שאפשרי לעשות והובלתי תהליכי שינוי משמעותיים".

"אני מבינה את דרישות התפקיד הזה והוא מאוד מוצא חן בעיניי. בעבר עשיתי תפקידים בכירים יותר אבל כבר כמה זמן שאני מתגעגעת לחזור לתפקיד עם מיקוד מקצועי ולא ניהולי.  חסר לי האתגר המקצועי וההנאה בלעשות את מה שלמדתי ולהשתמש ביכולותיי בתחומים אלו. שכר אינו קריטריון מרכזי עבורי בהשוואה לסיפוק המקצועי".

לסיכום
התייחסות ישירה לחששות אפשריים מצד מראיין צעיר שפוגש מועמד מבוגר תהפוך אתכם למועמדים מועדפים דווקא בגלל שיש לכם את הניסיון ואת הפניות האישית והמשפחתית להשקיע בעבודה.